مجله پژوهش دینی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 هیأت تحریریه:
١ـ دکتر مهدی ایزدی / استاد دانشگاه امام صادق (ع)
٢ـ
دکتر جلیل تجلیل/ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
٣-
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی / استاد دانشگاه اصفهان
٤-
دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی/ استاد دانشگاه قم
٥-
دکتر باقر قربانی زرین / استاد دانشگاه آزاد اسلامی
٦-
دکتر مجید معارف/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران ( سردبیر )
٧- دکتر جعفر نکونام / استاد دانشگاه قم
٨ـ
دکتر عبّاس همامی/ استاد دانشگاه آزاد اسلامی ( مدیر مسئول )
٩- دکتر محمدرضا ستوده نیا / دانشیار دانشگاه اصفهان
١٠-
دکتر شادی نفیسی/ دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
 

مترجم چکیده مقالات به انگلیسی : دکتر قدرت حاجی رستملو  ( دانشیار دانشگاه امام حسین علیه السلام )
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب