مجله پژوهش دینی- استفاده از ایمیل
فرآیند بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/5 | 
فرآیند بررسی مقالات:
داوران گرانقدر مجله عنایت داشته باشند که برای سهولت در ارسال مقاله برای داور و دریافت پاسخ و نظر به اینکه بسیاری از بزرگان علمی اسفاده از ایمیل را برای دریافت مقاله و ارسال پاسخ ( بخصوص پاسخ های مشتمل بر کامنت های اصلاحی برای مقالات ) ترجیح می دهند، فعلا پس از دریافت مقاله توسط سایت مجله، ارسال مقاله برای داوران محترم و دریافت نتیجه داوری، از طریق ایمیل زیر انجام می گیرد:
davariirqh.ir
DAVARIIRQH.IR


تأکید می شود: تمام مراحل ثبت نام و دریافت مقاله و اعلام نتیجه از طریق همین سایت انجام می پذیرد و مطالب بالا صرفاً برای داوران محترم است.

فرآیند بررسی مقالات به صورت شماتیک:
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.ir/find.php?item=1.71.27.fa
برگشت به اصل مطلب