مجله پژوهش دینی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 هیأت تحریریه:
۱ـ دکتر مهدی ایزدی / استاد دانشگاه امام صادق (ع)
۲ـ
دکتر جلیل تجلیل/ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
۳-
دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی / استاد دانشگاه اصفهان
۴-
دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی/ استاد دانشگاه قم
۵-
دکتر باقر قربانی زرین / استاد دانشگاه آزاد اسلامی
۶-
دکتر مجید معارف/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران ( سردبیر )
۷- دکتر جعفر نکونام / استاد دانشگاه قم
۸ـ
دکتر عبّاس همامی/ استاد دانشگاه آزاد اسلامی ( مدیر مسئول )
۹- دکتر محمدرضا ستوده نیا / دانشیار دانشگاه اصفهان
۱۰-
دکتر شادی نفیسی/ دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
 

مترجم چکیده مقالات به انگلیسی :
۱- دکتر محمد رضا آرام ( دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ) از شماره ۴۴
۲- دکتر قدرت حاجی رستملو
 ( دانشیار دانشگاه امام حسین علیه السلام ) تا شماره ۴۳
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب